Mindfulness og Forskning

Mindfulness og Forsknings- Tilknytning på Hvalsø Skole

Mindfulness

Mindfulness fremmer nærvær og opmærksomhed på, hvad der sker i og omkring en, så man forholder sig til det, der er lige nu og her uden at være i fremtid eller fortid. Med mindfulness træning opøver man opmærksomhed på sin krop og på det, som foregår i en, på det, som man tænker, føler, sanser og som optager en i netop dette øjeblik.
  
På denne måde kan børn og unge igennem træning opøve en orientering mod at stoppe op i situationer, som kan forekomme svære at tackle. De kan dermed opleve, at de har et valg mellem flere mulige handlinger i modsætning til at handle mere automatiseret, som det ofte er tilfældet, når vi ureflekteret gør brug af tillærte reaktionsmønstre.
  
Mindfulness giver med andre ord eleverne (samt lærere og pædagoger) redskaber til at håndtere svære situationer ved at give tid til og rum for alternative og mere relevante handlinger og til at passe bedre på sig selv og på fællesskabet.

Forskningsbaseret tilgang til Mindfulness i skolen

Forskningsbaseret tilgang til Mindfulness i skolen
I 2010 indgik jeg og min daværende 5.klasse på Hvalsø Skole i et forskningsprojekt i samarbejde med Lektor og Ph.D. Anne Maj Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU),og Børns Livskundskab.
Formålet med forskningen var at undersøge hvordan øvelser i kropsbevidsthed, nærvær og opmærksomhed opleves og får betydning for elevernes trivsel, samspil og læring. Projektet var det første af sin slags i Danmark og resultaterne var meget positive. På baggrund af forskningen er der udarbejdet 2 forskningsrapporter udgivet af DPU og en undervisningsfilm fra Filmkompagniet:

Mindfulness som relevant indsats

Forskningen viser, at arbejdet med professionsfaglige kompetencer som empati, respekt, ro og nærvær styrkes af et længerevarende kursus I Mindfulness (Herskind og Nielsen 2011).

Deltagerne oplever, at Mindfulness træning har styrket dem i arbejdet med det faglige og at de har udviklet nye måder at forholde sig til andre på, at de er blevet bedre til at håndtere stresssituationer på både egne og andres. Undersøgelsen konkluderer, blandt meget andet, at Mindfulness træning giver deltagerene nye kompetencer og repertoire af handlinger til at håndtere mange af hverdagens udfordringer.

Begge forskningsprojekter under ledelse af :

  • Psykolog, Ph.d. og MBSR-lærer fra Massachusetts University. Cand Scient i Idræt og Pæd. Lektor Mia Herskind
  • Senior forsker, Ph.D ,Cand Pæd Psyk, Anne Maj Nielsen. Ved Institut for Læring v/DPU.

Projektet fulgte min klasse i et år, hvor vi systematik og konsekvent arbejdede med mindfulnessøvelser hver dag og hvor elevernes opmærksomhed og trivsel blev testet før og efter træningen og  Anne Maj Nielsen PhD og Cand Pæd. som var en af de projektledere, der fulgte forskningen skriver at :

”Børn, der har nærvær og opmærksomhed på skoleskemaet, er bedre til at koncentrere sig, bedre til at holde uro ude, bedre til at berolige sig selv og klasserummet har et meget lavere støjniveau og med en venligere stemning. Det betyder færre konflikter og mindre mobning”.

Så det er jo rigtig dejligt og stemmer helt overens med den erfaring ,jeg selv og mine elever har.

En del af træningsaktiviteterne fra forskningsprojektet er blevet observeret og filmet. Både lærere og en række elever er blevet interviewet om deres oplevelser og anvendelse af øvelsesaktiviteterne.

KLIK for film

Kontakt mig

Har du specielle ønsker, eller vil du høre mere om mine forløb og workshops, så udfyld felterne, og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Min erfaring som lærer i projektet

Om eleverne: Min erfaring var, at Mindfulness skabte et godt lærings- og undervisningsmiljø. Eleverne blev over tid bedre til at koncentrere sig, de blev gladere, mere kreative og undervisningsparate og åbne for læring.

Der blev mere ro i klasseværelset og samtidig viste eleverne større samhørighedsfølelse og derigennem en omsorg for hinanden og for sig selv, som nedtonede mobning og drillerier og opbyggede en glæde ved at være en del af fællesskabet.

Eleverne fik endvidere redskaber til selv at håndtere og forstå sammenhæng mellem krop, tanker og følelser samt at finde indre ro. Eleverne oplevede tillige, at de kunne anvende øvelserne i praksis uden for skolen.

Her er nogle reaktioner på, hvad øvelserne betød for 3 elever. Alle citater er fra følgeforskningen ovenfor:

En af pigerne fra Hvalsø skole fortæller om en situation, hvor hun bruger en øvelse derhjemme for at få ideer til at komme i gang med at skrive en stil:

”Jeg synes altid, det er sværest at starte på et digt eller en historie… så sad jeg ved computeren sådan, hvad skal jeg starte med, hvad skal jeg starte med… så lavede jeg den der igen, hvor jeg begynder nede i tæerne… og så fik jeg nogle gode ideer… Vi skal tænke på noget, som vi holder rigtig meget af… jeg tænkte på min historie… så fik jeg en hel masse ideer, og så skulle jeg bare vælge.” (Elin fra 5. klasse på Hvalsø skole)

“… normalt er man sådan lidt stresset over alle de opgaver, Isabel sætter os til, så er det rart at man nogle gange bare lige kan sidde og lukke øjnene og så lige trække vejret dybt nogle gange… nogle gange finder jeg løsningerne, når det er, jeg sidder og gør det et par gange. Det gør jeg fx i matematik. Så sidder jeg lige der med regnestykket i hovedet og så lige sidder og trækker vejret et par gange… Ja, så er det tit, jeg får svaret.” (Ditlev fra 5.c på Hvalsø skole)

”Jeg synes, vi har det rigtig godt. … Man kan i hvert fald mærke på hinanden, efter vi har gjort det her, hvornår det er, den anden er ked af det … Man kan føle det på dem på en måde … Det er svært at forklare, det er bare den måde, de er på. Man lærer dem, når det er, de er rolige, når det er, de bliver stressede – man simpelthen lærer dem fuldt ud.” (Adam fra 5.c på Hvalsø skole) 

”… du får det bare mere og mere rart i kroppen. Det føles, som om du giver slip på noget, som bare fyldte i kroppen, som virkelig gjorde dig sur og irriteret….” (…). ”…og det er bare stress, og jeg bliver sur og irriteret og meget negativ og irriterende at være sammen med. Så når det er, du laver øvelsen, så giver du mere og mere slip på det og så til sidst, så har du det godt. Så er det min krop, den løsner sig mer´, sådan så jeg kan koncentrere mig fuldt ud.” ”Så er man bare helt lettet i kroppen, og så er du klar til at modtage undervisning med fuld energi.” (Adam fra 5. klasse på Hvalsø skole)

 

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.