Mindfulness i børnehaven

Skab trivsel, nærvær og ro

MINDFULNESS I BØRNEHAVEN - 5 KURSUSGANGE A 3 TIMER

3.125 kr. pr. deltager

Kurset er for dig der arbejder med børn i børnehaven og ønsker at hjælpe dem med, at udvikle deres opmærksomhed, koncentrationsevne, kropsbevidsthed, empati for sig selv og andre og at lære børn at finde roen inden i dem selv – der vil blive lagt vægt på korte, simple og sjove øvelser, hvor vi inddrager fantasi, humor og leg så meget som muligt.

Der vil derfor ikke være tale om abstrakte øvelser, men snarere nogle indledende mindfulnessøvelser såsom konkrete afspændingsøvelser, simpel børneyoga, opmærksomhedslege, stop-startlege, og lege hvor børnene guides op og ned i tempo. Sanseøvelser samt rim, remser, rytmer og historier vil også indgå. Øvelserne vil sigte på at træne evnen til at styre sin opmærksomhed og rumme sine egne følelser.

KURSUSBESKRIVELSE:

Når du praktiserer mindfulness sammen med børn, er det vigtigt at starte med dig selv, og være bevidst om, hvordan du finder din egen balance, ro og nærvær samt hvordan du i løbet af dagen kan passe bedre på dig selv for at undgå stress og fysiske/psykiske belastninger.

Det forventes derfor, at du afsætter tid til hjemmeøvelser (egen mindfulness praksis/let yoga) via guidede lydfiler og videoer samt træning af mentale strategier og arbejdstemaer mellem kursusgangene. Undervisningen vil være oplevelses og procesorienteret, hvor der veksles mellem teori og øvelser samt refleksioner i større eller mindre grupper.

FORSKNING:

Flere danske forskningsprojekter (DPU) viser, at mindfulness øvelser med børn kan forbedre opmærksomhed, indlæringsevne, humør og skabe robusthed gennem større tolerance af vanskelige fysiske og emotionelle tilstande. Kan regulere børn stressniveau og skabe bedre trivsel for hvert enkelt barn og I fællesskaber:

1. Kursusdag: Introduktion til Mindfulness og egen praksis
2. Kursusdag: Træning af mindfulness og fagdidaktik 
3. Kursusdag: Mindfulness i børnehaven eller anden pædagogisk praksis.
4. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb med børn
5. Opfølgning: Implementering, opfølgning, repetition og nye øvelser samt evaluering.

Børnehavebørn er i højere grad end voksne allerede fulde af mindfulness. De lever i nu’et med en sund, ikke-dømmende nysgerrighed. De reagerer umiddelbart på deres følelser, men har ikke altid ord for følelserne. Uden at ville det, kan vi voksne være med til at børn ’aflære’ denne medfødte mindfulness. Måske er dagen for hektisk og man er hele tiden videre til næste aktivitet eller opmærksomhedsfokus.

Børn har brug for at opleve balance mellem aktivitet og hvile, og de har brug for trygge og sunde fællesskaber præget af høj grad af samhørighed. Omsorgsfulde, nærværende og trygge relationer styrker børns bevidsthed om og fornemmelse af, at de værdifulde – præcis som de er.

Når man laver mindfulnessøvelser sammen med børn, kan samværet og øvelserne styrke børnenes evne til at:

HVORFOR YOGA TIL BØRN

Yoga har igennem tusinder af år været kendt for at skabe styrke, smidighed og mental velvære. Og det kan selv små kroppe have stor gavn af! Yoga til børn er nemlig tilpasset børns voksende kroppe og opmærksomhedsniveau og handler om at lade børnene eksperimentere med kroppen og udforske deres formåen og følelsesmæssige udtryk.

Yoga i børnehøjde understøtter barnets udvikling, glæde ved bevægelse, kropsbevidsthed og naturligt talent for stilhed og koncentration.

YOGA TIL BØRN

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.