MINDFULNESS I FORÆLDRESKABET

Mindfulness i forældreskabet

Skab mere nærvær, mindre stress og fælles oplevelser af samhørighed og kontakt til dit barn

900,00 DKK – 7.000,00 DKK

Mindfulness i forældreskabet handler grundlæggende om at få skabt en nænsom, kærlig og dyb kontakt til sig selv og sit barn. Gennem øvelser og dialog, vil I få redskaber til at opleve mere ro og et større overblik, så det bliver lettere for jer at håndtere, konflikter kaos og uro. Ved at kunne rumme jeres barn/børns negative følelsesmæssige reaktioner – får I også et større overskud til at hjælpe dem. Så I kan møde barnet med venlighed og accept, lige der, hvor det er, her og nu. Det vil sige, at barnet ses, mærkes, støttes i sin adfærd og følelser. At kunne give støtte til barnet på en sådan måde, at barnet falder til ro og begynder at være tilstede i sig selv, ved at mærke sin krop, vejrtrækning og følelser.

Mindfulness et rigtig godt redskab til forældre, da det er en måde, hvor vi med opmærksomhed kan hjælpe os selv. Så vi kan nå at stoppe op i situationer som kan være svære at takle, hvis vi er stressede eller har for meget at se til.

Det er evnen til, ikke nødvendigvis at reagere umiddelbart, men først mærke efter og give dig selv mulighed for at gå andre veje og reagere på andre måder, i modsætning til at handle mere automatiseret, som det ofte er tilfældet, når vi ureflekteret gør brug af tillærte reaktionsmønstre.

KURSUSBESKRIVELSE

Mindfulness i forældreskabet er derfor en udforskende proces, hvor vi via forskellige meditationsøvelser styrker kontakten til os selv – vores krop og vejrtrækning – og finder tilbage til vores egne indre ro, balance og visdom, som alle forældre besidder.

Hvis man som forælder er under pres, så vil mange opleve, at de har en “kortere lunte” overfor resten af familien og det påvirker samtidig ens evne til at være nærværende overfor sine børn. Vi ved, at børn absorberer stress fra de nære voksne i deres liv, og hvis deres forældre er stressede eller ude af balance, så kan forældrene uden at være bevidste om det bidrage til at stresse barnet.

Ud over at mindfulnessøvelser tilpasset forældre kan hjælpe til at mindske stressniveauet i familien, så kan øvelserne samtidig støtte jer forældre i at give jer selv mere positiv opmærksomhed og egenomsorg. Som forælder bliver man styrket i at møde sig selv på en mere kærlig, forstående og tilgivende måde frem for at være dømmende og selvkritisk. Hvilket er grundlæggende, da man kun kan give sine børn, det som man kan give sig selv.         

KURSET VIL BESTÅ AF :

Enkeltsamtaler eller et helt forløb over 9 gange (1 time om ugen). Forløbet er bygget op, så I som forældre gennem et 8-ugers forløb med en ekstra opfølgningsgang (4-6 uger efter endt forløb) med mindfulnessøvelser og dialog omkring forældreskab udforsker en omsorgsfuld og indfølende indstilling i forhold til jer selv som forælder og i relationen til jeres barn/børn/ung/unge.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.