Mindfulness i arbejdslivet

Skab overskud og øget arbejdsglæde i din dagligdag

MINDFULNESS I ARBEJDSLIVET - 6 KURSUSGANGE A 3 TIMER

3.750 kr. pr. deltager

Grundlæggende handler mindfulness i arbejdslivet om at træne en klar og afspændt opmærksomhed på det vi laver, så vi kan gøre det med større effektivitet og overskud (Det viser al international forskning).
Når vi træner mindfulness, medfører det en forandring i den måde hvorpå vi håndterer vores arbejdsopgaver, kommunikerer og prioriterer. Resultatet er større overskud og arbejdsglæde fordi træningen skaber øget mental ro og klarhed til at se hvad der er vigtigst i dette øjeblik og som derfor gør os i stand til at gøre de rigtige ting og ikke blot en masse ting.

Mindfulness i arbejdslivet er at blive bevidst om, hvordan du finder din egen balance og hvordan du i løbet af dagen kan passe bedre på dig selv, for at undgå stress og fysiske/psykiske belastninger.

KURSUSBESKRIVELSE

Mindfulness træning i arbejdslivet er en vej til at skabe bevidst forankring, nærvær og fokus i en travl hverdag. Kurset giver dig konkrete anvisninger på, hvordan du kan træne dit mentale og kropslige helbred via mindfulness og hvordan mentale strategier så som tålmodighed, venlighed og accept kan hjælpe dig til større rummelighed og egen omsorg.

Der skal planlægges daglig mindfulness træning via guidede lydfiler til brug i arbejdstiden samt træning af mentale strategier og arbejdstemaer mellem kursusgangene.

Undervisningen vil være oplevelses og procesorienteret, hvor­­­­ der veksles mellem teori og øvelser samt refleksioner i større eller mindre grupper.

PROGRAM

1. Kursusdag: Introduktion til Mindfulness og egen praksis
2. Kursusdag: Symptomer og belastninger.
3. Kursusdag: Øvelser og pentagrammet. Kropssignaler og hvordan vi håndterer det.
4. Kursusdag: Hvordan er vi kommet igang, erfaringer og dialog om processen
5. Opfølgning: Effekter af træningen, fokus på forankring, inspiration og nye øvelser.
6. Afslutning: Evaluering og erfaringer samt nye øvelser

KURSUSMATERIALET VIL INDEHOLDE

Manual til brug ved træning af øvelserne, med specifikke øvelsesplaner

Det er min erfaring med de mange kurser jeg har afholdt igennem årene, at det er implementeringen og forankringen i dagligdagen som volder den største udfordring og det er derfor her, jeg har mit største fokus i forløbet.

Deltagerne skal udvikle viden om, færdighed i samt lyst og mod til at anvende mindfulness aktiviteter, som kan integreres i deres arbejde. Samtidig skal deltagerne have adgang til at forbinde/træne det lærte ved anvendelse heraf og de skal opnå erfaringer med de lærte metoder og forholdemåder.

Derved kan vi skabe et praksisnært og lokalt funderet ejerskab, således at der skabes bæredygtighed i projektet.

SUCCESKRITERIERNE

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.