MINDFULNESS I SKOLEN

Skab Trivsel, Empati og Øget Læring

MINDFULNESS I SKOLEN - 5 KURSUSGANGE A 3 TIMER

3.125 kr. pr. deltager

Mindfulness understøtter både læringsmiljøet og fællesskabet i en skoleklasse. Daglig nærvær og opmærksomhedstræning øger koncentrationen og skaber fokus på det faglige indhold. Derfor er kurset målrettet til lærere og pædagogisk personale der ønsker at kunne hjælpe eleverne til at blive mere glade, åbne, kreative, empatiske og indlæringsparate.
  
Når børn får trænet deres samhørighedsfølelse og omsorg for sig selv og hinanden, nedtoner det drillerier og mobning. Resultatet er et større selvværd, et roligt læringsrum og bedre relationer.

KURSUSBESKRIVELSE:

Gennem øvelser og dialog vil du få redskaber til at opleve mere ro og et større overblik, så det bliver lettere for dig at håndtere konflikter kaos og uro. Ved at kunne rumme dine elevers negative følelsesmæssige reaktioner og dermed få et større overskud til at hjælpe dem.
Når du praktiserer mindfulness sammen med børn, er det vigtigt at starte med dig selv, og være bevidst om, hvordan du finder din egen balance, ro og nærvær samt hvordan du i løbet af dagen kan passe bedre på dig selv for at undgå stress og fysiske/psykiske belastninger. Det forventes derfor, at du afsætter tid til hjemmeøvelser (egen mindfulness praksis/let yoga) via guidede lydfiler og videoer samt træning af mentale strategier og arbejdstemaer mellem kursusgangene.

FORSKNING:

Flere danske forskningsprojekter (DPU) viser, at mindfulness øvelser med børn kan forbedre opmærksomhed, indlæringsevne, humør og skabe robusthed gennem større tolerance af vanskelige fysiske og emotionelle tilstande. Kan regulere børn stressniveau og skabe bedre trivsel for hvert enkelt barn og I fællesskaberne.

PROGRAM

1. Kursusdag: Introduktion til Mindfulness og egen praksis
2. Kursusdag: Træning af mindfulness og fagdidaktik 
3. Kursusdag: Mindfulness i undervisningen eller anden pædagogisk praksis
4. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb med børn eller unge
5. Opfølgning: Hvordan er vi kommet igang, erfaringer og dialog om processen
6. Afslutning: Implementering, opfølgning, repetition og nye øvelser samt evaluering

KURSUSMATERIALET VIL INDEHOLDE

Manual til brug ved træning af øvelserne, med specifikke øvelsesplaner

Det er min erfaring med de mange kurser jeg har afholdt igennem årene, at det er implementeringen og forankringen i dagligdagen som volder den største udfordring og det er derfor her, jeg har mit største fokus i forløbet.

Deltagerne skal udvikle viden om, færdighed i samt lyst og mod til at anvende mindfulness aktiviteter, som kan integreres i deres arbejde. Samtidig skal deltagerne have adgang til at forbinde/træne det lærte ved anvendelse heraf og de skal opnå erfaringer med de lærte metoder og forholdemåder, ved at udvikle og evaluere egne forløb, som afholdes for eleverne i klassen gerne på daglig basis. Derved kan vi skabe et praksisnært og lokalt funderet ejerskab, således at der skabes bæredygtighed i projektet.

Succeskriterierne er, at

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.